این آزمایش یک روش غربالگری غیرتهاجمی از خون مادر است و برای مادر و جنین کاملا بی‌خطر است. در مرحله بعد، نمونه به آزمایشگاه فرستاده می‌شود تا با بررسی سلول‌های آزاد DNA در خون مادر، نشانه‌های اختلالات ژنتیکی بررسی گردد (در حال حاضر، امکان آزمایش در کشور وجود دارد اما نمونه به خارج از کشور فرستاده می‌شود). باید توجه داشت که این روش غربالگری است.

نتایج این آزمایش با نتایج سایر آزمایش‌های سونوگرافی و غربالگری که قبلا گرفته ترکیب شده و مشخص می‌کند آیا آزمایشات بعدی لازم است. اگر نتیجه آزمایش مثبت باشد، آزمایش آمنیوسنتز یا CVS را تجویز می‌کند.

آزمایش NIPT به چه منظوری انجام می‌شود؟

این آزمایش فعلا برای غربالگری شایع‌ترین اختلالات ژنتیکی که آنیوپلوییدی ها می باشند و شامل تریزومی ۲۱ (سندروم داون)، تریزومی ۱۸ (سندورم ادوارد) و تریوزمی ۱۳ (سندروم پاتو) انجام می‌شود. آزمایش NIPT همچنین می‌تواند گروه خون و جنسیت جنین را تعیین کند. از آنجا که آزمایش روی نمونه خون مادر انجام می‌شود برخی از محققان بر این باور هستند که آزمایش می‌تواند به عنوان برای غربالگری مادر نیز مورد استفاده قرار گیرد

آزمایش NIPT چه زمانی انجام می‌شود؟

این آزمایش از هفته نهم بارداری به بعد یعنی زودتر از هر آزمایش غربالگری یا تشخیصی بارداری قابل انجام است (آزمایش غربالگری اول یا NT از هفته یازدهم تا هفته چهاردهم، آزمایش CVS از هفته دهم تا هفته دوازدهم،‌ آزمایش غربالگری دوم یا تست آنومالی بین هفته‌های پانزدهم تا هفته بیست و دوم و آزمایش آمنیوسنتز معمولا بین هفته پانزدهم تا هفته بیستم بارداری انجام می‌شود