NGS / sanger Sequencing

نسل جدید توالی یابی (NGS) و کاربرد آن چیست؟

توالی‌یابی ژنوم انسان در سال ۲۰۰۳ بعد از سیزده سال همکاری‌های بین المللی و نیاز به هزینه ای بالغ بر ۳ میلیارد دلار به پایان رسید. در این پروژه از روش توالی یابی سَنگِر که یک روش توالی یابی مرسوم و بر پایه تجزیه شیمیایی است استفاده شد.

با توسعه و پیشرفت روز افزون دانش بیوتکنولوژی، همچنین استفاده از تکنولوژیهای تشخیصی جدید در این رشته در زمینه ژنتیک پزشکی، و پیشرفت سریع دانش ژنتیک در زمینه روشهای جدید توالی‌یابی، درخواست برای توالی یابی رشد چشمگیری داشته است و این در حالی است که حجم یا مقدار DNA  ژنومی، نیاز به آنالیزهای سریعتر، ارزانتر و دقیق تری دارد. نسل جدید توالی یابی ژنومی یا  NGS توسط تکنیک های توالی یابی جدیدی که در مجموع  توالی‌یابی نسل جدید (Next Generation Sequencing) نامیده می شوند، این امکان را داد که کل ژنوم انسان فقط با چند هزار دلار و طی فقط چند روز توالی یابی شود.

کلیه حقوق این وب سایت برای آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اوستـا محفوظ می باشد. طراحی و اجرا شرکت آی سی تی گستر تهران