سرولوژی

بهترین وسیله تشخیص یک بیماری عفونی ; جداکردن میکروب از بیمار و مشخص کردن آن است  ، ولی در اغلب موارد این امر به دلایل مختلف با مشکل مواجه خواهد شد که بهترین کار در این موارد جستجوی آنتی بادی اختصاصی ضد میکروب در سرم بیمار است.

اهمیت آزمایش های سرولوژی

اهمیت آزمایش های سرولوژی بیشتر در تغییراتی که در عیار یا تیتر آنتی بادی در طول مدت بیماری صورت می‏ گیرد مشخص میشود.بنابراین پزشک می‏ تواند از روی این تغییرات درمان بیماری را تحت کنترل داشته باشد.

آزمایش های سرولوژی باید حداقل در دو نوبت به فاصله ۱ تا ۲ هفته انجام گیرد و تیتر آنتی بادی بیمار را اندازه ‏گیری و مقایسه نمود. این کار در مواردی الزامی است که نتیجه آزمایش مشکوک باشد و یا اینکه با وضعیت بالینی بیمار مطابقت نداشته باشد.

کلیه حقوق این وب سایت برای آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اوستـا محفوظ می باشد. طراحی و اجرا شرکت آی سی تی گستر تهران