کاشی ها

شما می توانید با استفاده از کدهای کوتاه شده این قالب، براحتی کاشی های مورد نیاز را در صفحه های دلخواه و مورد نظر خود قرار دهید. تنها کافی است به نمونه های استفاده شده دقت کنید.

دسته بندی صفحه اصلی

در صفحه اصلی از این کاشی ها استفاده شده است.

دسته بندی شبکه های اجتماعی

دسته بندی شبکه های اجتماعی را در قسمت زیر مشاهده می کنید.

دسته بندی کدهای کوتاه

در این قسمت نیز کاشی های دیگری مورد استفاده قرار گرفته اند.

تک کاشی

می توانید یک کاشی را به صورت جداگانه و تکی نمایش دهید.

کاشی های گروهی

در این حالت نیز از ID چندین کاشی به صورت گروهی استفاده شده تا کاشی ها به این شکل کنار هم نمایش داده شوند.

کلیه حقوق این وب سایت برای آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اوستـا محفوظ می باشد. طراحی و اجرا شرکت آی سی تی گستر تهران