۱- کودک را کاملاً شسته و به پشت بخوابانید و ناحیه تناسلی و اطراف آن را کاملاً خشک نمائید. ( توجه : از محلولهای حاوی لوسین استفاده نشود)

۲- برچسب قهوه ای رنگ را از روی کیسه بردارید و نوک آلت تناسلی را وارد قسمت ورودی کیسه ادرار که به شکل دایره ای است قرار دهید و اطراف آن را نیز با فشار انگشت بچسبانید .

۳- بدون اینکه به نوزاد پوشک ببندید منتظر باشید تا ادرار نماید و بعد از تهیه ادرار کیسه ادرار را داخل ظرف استریل پلا ستیکی منتقل نماید و درب آن رامحکم ببندید .

۴- نمونه ادرار تهیه شده را بلا فاصله ( حداقل بعد ازنیم ساعت ) به آزمایشگاه تحویل نمائید.