۱- کودک را کاملاً از جلو به عقب شسته و به پشت خوابانده و چین های ناحیه تناسلی و مخرج را خشک نمائید. ( توجه : از محلولهای حاوی لوسین استفاده نشود )
۲- برچسب قهوه ای رنگ را از روی کیسه بردارید و قسمت اطراف ناحیه تناسلی را بکشید تا چین های پوست از هم باز شود و قسمت ورودی کیسه ادرار که به شکل بیضی است به نحوی که به ناحیه تناسلی ارتباط داشته باشد بچسبانید و با انگشت اطراف این ورودی کیسه ادرار را که چسب دارد به پوست اطراف ناحیه تناسلی فشار دهید بخصوص قسمت زیر کیسه که بین مقعد و ناحیه تناسلی است .
۳- بدون اینکه به نوزاد پوشک ببندید منتظر باشید تا ادرار نماید و بعد ازتهیه ادرار کیسه ادرار را داخل ظرف استریل پلاستیکی منتقل نمائید و درب آن را محکم ببندید .
۴- نمونه ادرار تهیه شده را بلافاصله ( حداقل بعد از نیم ساعت ) به آزمایشگاه تحویل نمائید.