جهت انجام آزمایش مایع منی (اسپرم) رعایت نکات زیر الزامی می باشد:
• به منظور تهیه نمونه مناسب و بدون آلودگی بایستی قبل از نمونه گیری دست ها و ناحیه تناسلی را کاملاً با آب و صابون بشوئید وتمیز نمائید.
• در هنگام گرفتن نمونه از زمان انزال قبلی حداقل سه روز گذشته باشد.
• نمونه را به طور کامل در ظرفی که در اختیار شما قرار داده شده بریزید و تحویل مسئول نمونه برداری نمائید. تهیه نمونه در آزمایشگاه مناسب‌تر است ولی در مواردی که نمونه در منزل تهیه می شود بهتر است ظرف نمونه در یک دستمال پیچیده شده تا ازصدaمات محیط محفوظ بماند و در مدت زمانی کمتر از۲۰ دقیقه تحویل آزمایشگاه دهید.
• در زمان تسلیم نمونه به آزمایشگاه، نمونه بردار را آگاه سازید و زمان تهیه نمونه را نیز اعلام نمائید. نمونه را در دستشویی و یا محل نمونه‌گذاری رها نکنید.
• جهت تحویل نمونه روزهای عادی تا ساعت ۱۳ و روزهای جمعه تا ساعت ۳۰/۱۰ صبح مراجعه نمایید.
• جواب آزمایش یک روز بعد از تسلیم نمونه آماده خواهد شد.